ZBIÓRKA PODPISÓW

          W ostatnich latach w Polsce doszło do kilkuset profanacji obiektów kultu religijnego. 7 lipca br. Marszałek Sejmu przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”. Z tym dniem rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.  Komitet proponuje zmianę treści art. 195 i 196 Kodeksu karnego. Są to przepisy regulujące odpowiedzialność karną za przestępstwa zakłócania aktów religijnych oraz obrazy uczuć religijnych.

W ostatnich latach w Polsce doszło do kilkuset profanacji, dewastacji, aktów wandalizmu i zniszczeń obiektów kultu religijnego. Zniszczono dziesiątki kapliczek, figur, przydrożnych krzyży, a także murów, drzwi, okien świątyń. Od jesieni 2020 r. doszło do kilkudziesięciu zakłóceń obrzędów religijnych, w tym w szczególności zakłóceń Mszy świętych w wielu polskich miastach. Odpowiedzialność karną za te czyny poniosła garstka ludzi. Dlatego została zaproponowała zmiana treści przepisów karnych w tym zakresie.

Zmiana przepisów zaproponowana została w taki sposób, by dawały one realną ochronę prawną osobom wierzącym, obiektom kultu religijnego, świątyniom, kościołom. Wiąże się to z oczekiwaniem na to, że osoby, które popełniają przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, będą pociągane do odpowiedzialności karnej za swe czyny. Wolność religijna jest wolnością gwarantowaną konstytucyjnie, wobec czego każdy wierny i wyznawca Kościoła lub związku wyznaniowego prawnie uznawanego w Polsce, ma prawo oczekiwać od Państwa Polskiego prawnej ochrony swego kultu.

Kierując się powyższym przesłaniem, dnia 9 lipca zainaugurowana została pod Jasną Górą ogólnopolska zbiórka podpisów. Podpisy zbierane są w całej Polsce, we wszystkich województwach. W akcję zaangażowanych jest kilkuset wolontariuszy. W naszej świątyni można złożyć swój podpis do poniedziałku podając swoje: Imię, Nazwisko, adres, pesel. Podpisy będą zbierane przy ustawionym stoliku pod chórem lub w zakrystii.

Informacje dotyczące 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej na Jasną Górę w 2022 r.

 

 

 

1) Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Powróćmy na Eucharystię”. W tym roku nawiązujemy do programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Rekolekcje w drodze będą okazją do odnowienia i pogłębienia pobożności eucharystycznej.

2) Pielgrzymka wyruszy z Katedry Płockiej, 6 sierpnia 2022 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 6.00. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2022 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).

3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru przekazanego do parafii lub ze strony internetowej: www.pielgrzymka.com) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie. Zapisy indywidualne i zbiorowe na Pielgrzymkę organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, a następnie zgłaszają pielgrzymów w punkcie zapisów mieszczącym się w Szkołach Katolickich przy ul. Nowowiejskiego 2  w dniach 3,4,5 sierpnia br. (w godz. od 10.00 do 17.00). Bardzo prosimy o przywożenie i pozostawienie w punkcie zapisu gotowych kart (wzory kart zostały przekazane księżom Dziekanom). Prosimy duszpasterzy, by wszystkim zapisującym się na pielgrzymkę (na wcześniej zorganizowanym spotkaniu) wyjaśnili, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.

4) Opłata pielgrzymkowa, wynosi: 120 zł od każdego uczestnika Pielgrzymki. Dzieci do 13 lat płacą 100 zł. Opłata ta przeznaczona jest na: przewóz bagażu, ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, koszulki w kolorze grupy, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały organizacyjne. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) i dołączają w trakcie Pielgrzymki zobowiązane są do zgłoszenia się do  Służby Informacji po przybyciu na trasę.

5) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św. oraz w wieczornym Apelu Jasnogórskim w kościele parafialnym.

6) Zespół Odpowiedzialnych za służby:

– Przewodnik Pielgrzymki – ks. Jacek Prusiński

– Kwatermistrz – ks. Piotr Gadomski

– Liturgia – ks. Jakub Kępczyński

– Kierownictwo Trasy  – ks. Łukasz Kiciński

– Kuchnia – p. Piotr i Magda Poryzińscy

– Zaopatrzenie – p. Andrzej Jakubowski; p. Mirosław Sitek

– Służba Ekologiczna –  p. Hanna Zawodniak

– Służba Techniczna – p. Piotr Bachman

– Służba Medialna – ks. Jacek Wichorowski

– Informacja – p. Agnieszka Czaplicka, p. Agnieszka Sitek

– Służba Zdrowia – p. Małgorzata i Dariusz Dybowscy

– Kantor Pielgrzymki –  p. Mateusz Lampkowski

– Katolickie Radio Diecezji Płockiej – ks. Krzysztof Świerczyński.

                                 GRUPA i PRZEWODNIK:

BIAŁO-CZERWONA – ks. Grzegorz Makowski

BIAŁA – ks. Wojciech Nikodymczuk

BŁĘKITNA – ks. Tomasz Dec

BRĄZOWA – ks. Tomasz Gerek

GRANATOWA – ks. Wojciech Czajkowski

MIEDZIANA –ks. Tomasz Kolczyński

POMARAŃCZOWA – ks. Marian Chalecki SDB

SREBRNA – ks. Krzysztof Stawicki

ZIELONA – ks. Adam Kowalski

ZŁOTA – ks. Łukasz Rogowski

ŻÓŁTA – ks. Arkadiusz Ronowicz

 

7) Pielgrzymka będzie wędrowała w 11 grupach. Dekanaty zostały związane z określonymi kolorami grup. Przy zapisie pielgrzymów prosimy przestrzegać niżej podanej rejonizacji:

– biała (26 parafii) Ciechanów-Wsch. i Zach., Strzegowo,

– biało-czerwona (38 parafii) Płock-Wsch., Płock-Zach, Bodzanów, Bielsk,

– błękitna (18 parafii) Nasielsk, Zakroczym,

– brązowa (32 parafii) Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin,

– granatowa (34 parafii) Płońsk-Płd, Płońsk-Płn, Raciąż, Wyszogród,

– miedziana (16 parafii) Mława-Wsch, Mława-Zach,

– pomarańczowa grupa salezjańska,

– srebrna (19 parafii) Pułtusk, Serock,

– zielona (27 parafii) Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo,

– złota (24 parafii) Przasnysz, Maków Maz., Dzierzgowo,

– żółta (14 parafii) Gostynin, Gąbin.

 

8) Informujemy, że stałym miejscem udzielania sakramentu małżeństwa w czasie Pielgrzymki jest Głogowiec (7.08). Do dnia 31.07 należy zgłaszać ewentualne śluby do ks. Jakuba Kępczyńskiego (tel. 507 674 424) – odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. Formalności dotyczące zawarcia Sakramentu Małżeństwa załatwia się w swojej parafii.

9) Na Pielgrzymkę należy zabrać ze sobą namiot, gdyż możliwości noclegowe u gospodarzy są ograniczone. Na Pielgrzymkę nie powinno zabierać się rzeczy cennych, o dużej wartości.

10) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa, oraz książeczce pielgrzyma) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!

11) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.

12) Czcigodnych Księży Proboszczów gorąco prosimy o podanie w lipcu swoim Parafianom niezbędnych informacji dotyczących tegorocznej Pielgrzymki w krótkich ogłoszeniach parafialnych oraz o wywieszenie plakatu pielgrzymkowego, przekazanego wcześniej do każdej parafii naszej diecezji. Szczególnie prosimy o informacje o Pielgrzymce w niedzielę 10 lipca, kiedy będzie czytana zachęta Księdza Biskupa do pielgrzymowania. W tym dniu warto również w homiliach nawiązać do idei pielgrzymowania, uczynić w parafiach w miarę możliwości „niedzielę pielgrzymkową”.

Płock, dnia 1 czerwca 2022 r.

       

Ks. Jacek Prusiński
Główny Przewodnik 41. Pieszej Pielgrzymki
Diecezji  Płockiej na Jasną Górę

 

NABOŻEŃSTWO 40-GODZINNE

Zgodnie z zapowiedzią z naszego biuletynu parafialnego w tym tygodniu będziemy przeżywać 40-godzinne nabożeństwo. Podajemy PLAN ADORACJI:
22 czerwca (środa)
20:00-21:00 WIECZÓR UWIELBIENIA
21:00-22:00 – Wojska Polskiego
22:00-23:00 – Mickiewicza
23:00-00:00 – Gałczyńskiego
23 czerwca (czwartek)
00:00-01:00 – Willowa
01:00-02:00 – Zielona
02:00-03:00 – Bukowa
03:00-04:00 – 11 listopada
04:00-05:00 – Dłutka
05:00-06:00 – Kwiatowa, Lipowa, Żeromskiego
06:00-07:00 – Dojazdowa, Ks. Podlesia, Nowe Osiedle
07:00-08:00 – MSZA ŚWIĘTA
08:00-09:00 – Puszcza Miejska
09:00-10:00 – Puszcza Rządowa
10:00-11:00 – Podole
11:00-12:00 – Starorypin Prywatny
12:00-13:00 – Starorypin Rządowy
13:00-14:00 – Zakrocz
14:00-15:00 – Iwany
15:00-16:00 – Rypałki
16:00-17:00 – Nowa, Polna, Wiejska
17:00-18:00 – Konopnickiej, Warszawska, Kostrzał, Wilcza Łapa
18:00-19:00 – MSZA ŚWIĘTA
19:00-20:00 – Mławska
20:00-21:00 – Nałkowskiej
21:00-22:00 – 3 maja
22:00-23:00 – 1 maja, Młyńska
23:00-00:00 – Tuwima
24 czerwca (piątek)
00:00-01:00 – Leśmiana
01:00-02:00 – Brzechwy
02:00-03:00 – Asnyka
03:00-04:00 – Cholewińskiego
04:00-05:00 – Dworcowa
05:00-06:00 – Koszarowa
06:00-07:00 – Prusa, Sadowa, Wiśniowa, Malinowa
07:00-08:00 – MSZA ŚWIĘTA
08:00-09:00 – Sommera
09:00-10:00 – Ks. Lissowskiego
10:00-11:00 – MSZA ŚWIĘTA
11:00-12:00 – Słoneczna
12:00-13:00 – Starorypin Plebanka
13:00-14:00 – Marianki
14:00-15:00 – Godziszewy
15:00-16:00 – Ogrodowa
16:00-17:00 – Cicha, Norwida, Słowackiego
17:00-18:00 – MSZA ŚWIĘTA

POMOC DLA JULKI

Julka ma17 lat i jest chora na nowotwór tkanek miękkich, tzw. mięsak.  Dziewczynka bardzo cierpi. Miesięczne koszty leczenia i cotygodniowe dojazdy do szpitala wynoszą ok. 2000zł. Dlatego rodzice Julii zwracają się o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli. Dobro wraca!

 

 

PARAFIALNY PIKNIK RODZINNY

ZAPRASZAMY NA  PIKNIK  RODZINNY    19 CZERWCA 20022

W programie:

14.00 Rozpoczęcie pikniku

Jubileusze 25, 50, 60 – lecie zawarcia sakramentu małżeństwa   z udziałem zespołu młodzieżowego  i scholi działających przy naszej parafii

14.30 – 16.30 Blok  artystyczny:

·        Występ Przedszkola ze  Skrwilna

·        Konkurs wiedzy o Parafii św. Stanisława Kostki    część I

·        Występ Przedszkola nr 1

·        Występ Scholi Parafialnej

·        Występ Przedszkola  nr  2

·        Konkurs Wiedzy o Parafii św. Stanisława Kostki  część II

·        Występ Przedszkola nr 3

·        Konkurs Wiedzy o parafii  św. Stanisława Kostki  cz III

16.30 – 18.30 „Bajeczny Świat”     Spotkanie  z maskotką „Pandą” i animatorką z Sierpca – gry i zabawy dla dzieci.       

18.30  Wręczenie nagród księdza proboszcza laureatom „Konkursu  Wiedzy o Parafii św. Stanisława Kostki”

Zakończenie Pikniku Rodzinnego

DODATKOWE  ATRAKCJE TOWARZYSZĄCE :

·        Degustacja potraw regionalnych – Koła Gospodyń Wiejskich

·        Grill z kiełbaskami

·        Ciasta domowe

·        Pokazy wozów bojowych straży pożarnych

·        Pokazy samochodów  policji powiatowej

·        Pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi

 

Organizatorzy: Parafia Świętego Stanisława Kostki w Rypinie, ruchy i stowarzyszenia działające przy parafii

Sponsorzy:  Rypiński Dom Kultury,  Gmina Rypin, Piekarnia-Cukiernia Pati

 

Patron medialny: Katolickie Radio Diecezji Płockiej

SŁOWO ZACHĘTY BISKUPA PŁOCKIEGO

Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU

„RODZINA AMORIS LAETITIA

I DIECEZJALNEGO ŚWIĘTA RODZINY

Kochani Diecezjanie!

 

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w dniu 3-5 czerwca br. odbędą się trzydniowe obchody, związane z zakończeniem Roku „Rodzina Amoris laetitia”. W Grodzie Krzywoustego będziemy z tej okazji gościć Polską Federację Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, założona w stolicy naszej diecezji w 1993 r.

Serdecznie zapraszam do włączenia się we wspólne świętowanie. Słowo zachęty do przybycia do Płocka kieruję szczególnie do rodzin. Podczas Diecezjalnego Święta Rodziny dnia 5 czerwca br., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, liczę na obecność rodziców, dzieci, babci i dziadków, a także duszpasterzy, katechetów, wychowawców i osób konsekrowanych. Uroczystość rozpoczniemy od Mszy św. o godz. 11.30 w Bazylice Katedralnej, a następnie w radosnym, dziesiątym już Marszu dla Życia i Rodziny, przejdziemy do ogrodu Wyższego Seminarium Duchownego, by w czasie festynu dziękować Bogu za dar życia i nasze rodziny. Zaproszenia pisemne ze szczegółami zostały przekazane do każdej parafii naszej diecezji.

Wszystkich Diecezjan ogarniam moją modlitwą i pamięcią. Przyjmijcie życzenia wstawiennictwa Królowej Rodzin na zmagania codzienności oraz pasterskie błogosławieństwo, którym obejmuję również chorych, cierpiących i przeżywających różne trudności życia małżeńskiego i rodzinnego. Niech czuwa nad Wami Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan!

 

Płock, dnia 22 maja 2022 r.

Wasz biskup Piotr

ŻYCZENIA PASCHALNE BISKUPA PŁOCKIEGO A. D. 2022

Umiłowani Diecezjanie

i Goście z Ukrainy przebywający na terenie naszej Diecezji!

 

„Wiara nie uwalnia nas od udręk życia,

ale pozwala nam przejść przez nie

w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie,

z wielką nadzieją, która nie zawodzi…”

Orędzie Ojca Świętego Franciszka

na Wielki Post 2022

Powoli wychodzimy z bolesnego doświadczenia pandemii, ale przeżywamy niestety tegoroczną Uroczystość Paschalną w cieniu okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystkich nas bardzo niepokoi obecna sytuacja. Potrafiliśmy jednak mimo wszystko otworzyć nasze serca na pomoc duchową i materialną naszym siostrom i braciom z Ukrainy, za co serdecznie dziękuję!

Kochani moi, z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać Wam wszystkim, najserdeczniejsze życzenia paschalne. Niech spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, będzie dla nas wszystkich umocnieniem wiary i mimo wszelkich trudności źródłem prawdziwej radości. Życzę także pokoju serca, niegasnącej nadziei i doświadczenia Bożej miłości w naszej niełatwej codzienności.

Zapewniam Was wszystkich o mojej nieustannej modlitwie i przekazuję pasterskie błogosławieństwo.

 

Płock, Pascha A. D. 2022

 

Wasz Biskup Piotr

Życzenia

Drodzy Bracia i Siostry dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

W Wielkanoc składamy sobie życzenia radosnych świąt.  Święty Serafin z Sarowa przebywał przez wiele lat na pustkowiu. W tym czasie nie rozmawiał z nikim, nawet z zakonnikami, którzy przynosili mu czasem pożywienie. Po wielu latach modlitwy i całkowitego milczenia, poczuł, że Bóg posyła go do współbraci do klasztoru i do ludzi. Wiele osób słyszało o jego świątobliwym życiu i przychodziło, by prosić go o radę. Św. Serafin powtarzał wówczas jedno zdanie: „Moją radością jest Chrystus zmartwychwstały!”. To jedno zdanie przywracało wiarę, nadzieję i miłość (R. Cantalamessa). Życzę wam również, by waszą codzienną radością był Chrystus zmartwychwstały. By on sam prowadził was w wierze, nadziei i miłości do zmartwychwstania i życia wiecznego w niebie.

Duszpasterze Parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 02 – 06.02.2022

Sobota 02.04.2022

18.00 – Msza św. – rozpoczęcie rekolekcji.

 

NIEDZIELA  03.04.2022

07.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

09.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

11.00 – Msza św. dla rodzin z udziałem dzieci.

13.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

18.00 – Msza św. z udziałem młodzieży.

 

PONIEDZIAŁEK / WTOREK  04 – 05.04.2022

07.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

08.30 – Spotkanie z udziałem dzieci klas 0-III.pot

10.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

11.15 – Spotkanie z udziałem dzieci klas IV-VIII.

17.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

18.30 Spotkanie dla młodzieży. 

20.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

 

ŚRODA  06.04.2022

07.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

08.30 – Msza św.  z udziałem dzieci klas 0-III.

10.00 – Msza św.  z udziałem osób, starszych, chorych.pot

11.15 – Msza św. z udziałem dzieci klas IV-VIII.

17.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

18.30 Msza św. dla młodzieży. 

20.00 – Msza św. z udziałem dorosłych.

 

Rekolekcje poprowadzi:

Ks. mgr Jacek Gołębiowski – proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.

Spowiedź:  Poniedziałek, Wtorek pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.

                   

Chorych odwiedzimy  na konkretne wezwanie.

Odbiór szatek pierwszokomunijnych – 07 kwietnia 2022 w auli domu parafialnego:

        Szkoła Podstawowa nr1 i szkoły wiejskie godz. 17.00

        Szkoła Podstawowa nr 3 godz. 17.30

 

Terminy spotkań komunijnych w ramach przygotowania bliższego:

        klasy trzecie  SP 1 i z wiosek

            13 kwietnia godz. 16.30

            20 kwietnia godz. 16.30

            27 kwietnia godz. 16.30

            04 maja godz. 16.30

        klasy czwarte  SP 1 i z wiosek:

            12 kwietnia godz. 16.30

            21 kwietnia godz. 16.30

            28 kwietnia godz. 16.30

            05 maja godz. 18.30

        klasy trzecie  SP 3:

            11 kwietna godz. 16.30

            25 kwietnia godz. 16.30

            Pozostałe terminy zostaną podane

        klasy czwarte  SP 3:

            26 kwietnia godz. 16.30

            05 maja godz. 16.30

 

            Pozostałe terminy zostaną podane

Kuria diecezjalna płocka zaleca  kapłanom i świeckim dużą ostrożność i roztropność w udzielaniu pożyczek pieniężnych proszącym o to osobom (m.in. również kapłanom). Przed podjęciem decyzji o pożyczce warto skonsultować wiarygodność osoby proszącej o pieniądze i opinię o niej (np. z Kurią Diecezjalną Płocką).