Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Ministranci i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

Ministranci

1. Kto to jest ministrant?

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Nazwa pochodzi od ministrare” znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.
Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI.
Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM
Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!
Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!
„Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Co oznacza strój liturgiczny ministranta?
Ministrant jest znakiem! Również szata ministranta powinna coś przedstawiać, czyli być znakiem.
Strój liturgiczny ministranta, podobnie jak szaty kapłana podczas sprawowania liturgii, pokazują wierzącym, że zgromadzenie w Kościele nie jest zwyczajnym zgromadzeniem, lecz szczególną wspólnotą wierzących w Chrystusa. To liturgiczne zgromadzenie jest uroczystym świętowaniem. 
W liturgii świętują nie tylko ludzie, ale Bóg i Jezus Chrystus Świętują razem ze w wspólnotą parafialną.
Pomyśl o ważnej obietnicy Jezusa: „Gdzie dwaj, albo trzej zebrani są w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”

 

 

Za: http://www.lso.bratalbert.com.pl/niezbednik-7254/ministrant-8655 

Nadzwyczajni szafarze Komunii Św.

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. mogą być mężczyźni w wieku 25–65 lat. Kandydaci muszą odznaczać się następującymi przymiotami:

  • wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
  • odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
  • posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
  • aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
  • odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
  • mieć ukończony kurs przygotowawczy.

Posługa pomocnika Komunii wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem biskupiego upoważnienia kandydat zobowiązany jest do ukończenia kursu przygotowawczego. Taki kurs w naszej diecezji obejmuje VI spotkań formacyjnych. Kurs przygotowawczy kończy się egzaminem pisemnym z teorii i ustnym z praktyki udzielania Komunii św. podczas Mszy św. i zanoszenia jej chorym. Koszta związane z uczestnictwem w kursie przygotowawczym i w innych spotkaniach modlitewno-formacyjnych ponosi parafia.

 

1 lutego 2017 r. Biskup Płocki Piotr Libera ustanowił duchowego patrona wspólnoty nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej. Został nim bł. ks. Michał Sopoćko – apostoł Miłosierdzia Bożego, spowiednik i duchowy kierownik św. Faustyny oraz gorliwy duszpasterz. Biskup Piotr Libera wskazał, że ten Patron także dla świeckich może być godnym wzorem do naśladowania. (zob. więcej: http://sopocko.pl/zyciorys/)

 

 

Źródło: duszpasterski.pl