Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Chrzest

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach za zgodą pisemną proboszcza własnego w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych.

Chrzestni powinni:
• mieć co najmniej 16 lat
• być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania
• być wierzącymi i systematycznie praktykującymi
• żyć zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej
• mieć intencje wypełnienia tego zadania

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:
• odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)
• świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
• świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)
• podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
• złożyć podpisy pod aktem chrztu

W dniu chrztu należy:
• zgłosić się 20 minut przed ceremonią w zakrystii
• przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę

Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii Świętej.

Sakrament Chrztu świętego w parafii tutejszej udzielany jest w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13.00.

Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych prowadzona jest w piątek przed niedzielą chrztu o godz. 18.30 w kościele.