Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Odnowa w Duchu Świętym

BETANIA - ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM W RYPINIE

Chcemy służyć Jezusowi jak Marta.

Chcemy słuchać i oddawać cześć Jezusowi jak Maria.

Chcemy by Jezus mógł odpocząć wśród przyjaciół jak u Łazarza.

Chcemy też by Jezus mógł wskrzeszać i uzdrawiać ludzkie życie, jak życie Łazarza przebywającego  4 dni w grobie.

 Mamy świadomość, że ,,nosimy ten skarb w naczyniach glinianych”, że jesteśmy w drodze z całą ludzką słabością, że ,,Moc w słabości się doskonali”.

 Wrzesień 1994 rok – grupa licealistów przeżywa na rekolekcjach salezjańskich w Starym Sączu chrzest w Duchu Świętym. Otrzymują na modlitwie słowa: ,,Dobrze, gdy bracia spotykają się razem”. Postanawiają spotykać się jako grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym przy parafii św. Stanisława Kostki. Tak się to zaczęło i trwa do dziś.

 W czerwcu 2006 roku przyjęliśmy nazwę BETANIA – dom Łazarza, Marty i Marii.

Misja wspólnoty mieści się w nazwie: Betania – dom biedy.

Betania to dom, gdzie jest miejsce dla ludzi szukających, tęskniących za Bogiem, spragnionych, gdzie Bóg leczy ludzkie biedy, gdzie Jezus odpoczywa.

 

1. Celem wspólnoty jest stanowić miejsce: przestrzeń wiary, gdzie każdy kto ma takie pragnienie będzie mógł osobiście spotkać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, stale wzrastać w tej relacji ku przemianie serca i uzdrowieniu całego życia.

2. Celem wspólnoty jest roznosić wszędzie gdzie jesteśmy po wszystkich miejscach zapach Jezusa, drogocenny olejek Jego miłości i troski, by mogli zapragnąć zdrowia i życia Ci, którzy się źle mają, każda ludzka bieda.

 

 

Cele realizujemy przez:

 

*Prowadzenie parafialnej adoracji przed Jezusem Miłosiernym w 22-drugi dzień miesiąca.

*Czytania podczas liturgii Eucharystii przed spotkaniami modlitewnymi Betanii.

*Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, prowadzenie drogi krzyżowej i różańca oraz włączanie się w inne okazjonalne dzieła parafialne.

*Modlitwa za miasto z patrolami modlitewnymi.

*Prowadzenie spotkań modlitewnych w każdy wtorek (z wakacyjną przerwą) po Mszy Św. Wieczornej.

*Prowadzenie grupek dzielenia z rozważaniami na podstawie Słowa Bożego.

*Prowadzenie formacji przez uczestnictwo w rekolekcjach, weekendowych wyjazdach formacyjnych, nauczania podczas spotkań modlitewnych, uczestnictwo w osobistej adoracji dla wspólnoty.

*Prowadzenie modlitwy wstawienniczej.

Osobiste zaangażowanie wszystkich tworzących wspólnotę:

– w modlitwę osobistą za siebie nawzajem, za dzieci i młodzież rypińską oraz za autorytety rypińskie

– w tworzenie relacji we wspólnocie poprzez wspólne świętowanie i wspólne wyjazdy na coroczne czuwanie Odnowy w Duchu Świętym do Częstochowy

– dokładanie wszelkich starań by świadczyć na co dzień, tam gdzie jesteśmy, swoim życiem i postawą o dobroci i miłości Bożej

– przyprowadzanie do wspólnoty tych, którzy tęsknią za bliskością Boga.