Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Harcerze

ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Jest organizacją otwartą i apolityczną. Jednak ZHP to nie tylko organizacja, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspieramy wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.
Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Żyć zgodnie z Przyrzeczeniem Harcerskim:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Rypińscy harcerze chętnie biorą udział w różnych wydarzeniach w naszym mieście i okolicy. Co roku bierzemy udział w obchodach 1 sierpnia , 1 września ,11 listopada, Agra i inne. Z dumą harcerze niosą nasz sztandar także podczas kościelnych uroczystości. Zbiórki jakie odbywają się cyklicznie w naszych drużynach niosą ze sobą szereg różnych wyzwań, czasem jesteśmy tylko dla siebie a czasami zbiórki odbywają się w terenie, pamiętamy o grobach na 1 listopada, 1 marca jesteśmy przy pomniku żołnierzy wyklętych.