Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Sakrament Chorych

Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych zgłaszamy w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:
• stół przykryty białym obrusem
• świece

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią. Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą.

W sakramencie namaszczenia chory otrzymuje łaskę umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub starością.

Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Cierpienie otrzymuje nowe znaczenie: staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa.

Sakrament namaszczenia chorych jest również przeznaczony dla tych, którzy zbliżają się do kresu życia. To namaszczenie zabezpiecza człowieka na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca.

Udzielany jest:
• W nagłych wypadkach, gdy chory przebywa w domu odwiedziny chorego w czasie ustalonym z duszpasterzem;
• W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych odwiedziny chorych w domach w czasie ujętym w planie rekolekcji.