Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Potrzebne dokumenty:
• metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (ważność dokumentu 6 miesiący od daty wystawienia),
• dowody osobiste,
• świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej,
• zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego (ZOBACZ NIŻEJ)
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.

Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno – prawne, narzeczeni muszą się udać do Urzędu Stanu Cywilnego stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.

Kurs przedmałżeński odbywa się w naszej parafii (w auli parafialnej) w miesiącach: czerwcu i październiku.

Można też odbyć kurs w formie on-line korzystając z oferty Centrum Psychologiczno-pastoralnego „Metanoia”:

http://cpp-metanoia.com/oferta/spotkania-dla-narzeczonych/

Nie honorujemy zaświadczeń ze strony www.nauki.pl

Uzasadnienie: https://diecezja.waw.pl/5856

Sakrament małżeństwa – udzielany jest zwykle w sobotnie popołudnia. Narzeczeni powinni zwracać się w tej sprawie do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, przedstawiając dokumenty.

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu.

Zobowiązani są wtedy:
• podać dane świadków ślubu (imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania);
• złożyć podpisy;
• przedstawić dokumenty o odbyciu spowiedzi przedślubnej;
• przedstawić zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w Poradni Rodzinnej;
• przedstawić zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (jeżeli któryś z narzeczonych jest z poza naszej parafii);