Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Bierzmowanie

Warunkiem przyjęcia Sakramentu Bierzmowania jest:
• uczestnictwo w spotkaniach przygotowujących
• złożenie pisemnej prośby o udzielenie Sakramentu Bierzmowania
• udział w katechizacji szkolnej (nie dotyczy dorosłych)
• przedstawienie wyciągu z aktu chrztu
• osoby z poza parafii winny przedstawić pisemną zgodę własnego proboszcza

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania:
• przygotowanie młodzieży – w niedzielę o godz. 18.00. Spotkania prowadzi – ks. dr Łukasz Zdunkiewicz
• Msza św. dla młodzieży – niedziela godz. 18.00.

Udzielany jest kandydatom I i II klas młodzieży szkół średnich, po odpowiednim przygotowaniu:
Na przygotowanie to składa się:
• systematyczne uczestniczenie w katechizacji;
• gorliwe uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św.;
• dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego;
• spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca;
• uczestniczenie w spotkaniach katechezy przy parafialnej;
• wykazaniem się odpowiednim poziomem wiedzy religijnej;
• uczestnictwo w przygotowaniu bezpośrednim (próby);

Świadkami bierzmowania winni być rodzice chrzestni, w razie przeszkody rodzice kandydata.

On sam winien obrać sobie chrześcijańskiego patrona.