Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Koła Różańcowe

Spotkania formacyjne dla delatorów Kół Żywego Różańca odbywają się

w pierwszą środę miesiąca – o godz. 16.30 – konferencja (kościół),

w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00  msza św. oraz nabożeństwo

różańcowe Kół Żywego Różańca.

Zapraszamy do uczestnictwa w tej grupie.

 

W chwili obecnej jest 16 Kół Żywego Różańca. Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii powstała w maja 1987 roku, której delatorem głównym został Wacław Kuczkowski.  Jesteśmy otwarcia na każdego chętnego, kto by chciał wstąpić do naszej wspólnoty różańcowej.

 

Opiekunem jest ks. Grzegorz Ostrowski.

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu „Żywych Róż” na całym świecie.

Obietnice Różańcowe – Zostały one dane przez Niepokalaną Matkę bł. Alanowi de Rupe.
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.
8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

 

Chcąc opisać działalność stowarzyszeń katolickich w tym kół różańcowych, należy zacząć od powstania parafii.  Zatem nasza parafia w Rypinie została powołana do życia w 1982r. Patronem parafia został św. Stanisław Kostka, a pierwszym proboszczem został mianowany ks. dr. Antoni Podleś. Dzięki staraniom ks. Proboszcza i parafian kościół rósł po prostu w oczach  i rozpoczęły się starania o kościół duchowy. W maju 1987r powstało pierwsze męskie koło różańcowe, którego zelatorem został Wacław Kuczkowski, a za tym powstały koła żeńskie i młodzieżowe. W krótkim czasie istniało już12 kół, a pierwszym moderatorem mianowany został ks. Marek Natkowski. Właśnie ks. Moderator  połączył wszystkie koła w jedną rodzinę różańcową, której główny zelatorem został Wacław Kuczkowski. Na patronkę rodziny różańcowej przyjęto Matkę Bożą Fatimską całkowicie oddając się Jej pod opiekę macierzyńską· Wtedy też powstał pierwszy zarys pracy i obowiązków „rodziny”. Między innymi ustalono, że msza św. Różańcowa i zmiany tajemniczek będą zawsze w pierwszą sobotę miesiąca, a po mszy św. odmawianie różańca przynajmniej jedną część. Intencje na dany miesiąc ustala ks. Moderator i główny zelator, rozpisują zaś zelatorzy poszczególnych kółek. Tegoż samego roku w październiku ks. proboszcz przywiózł dla kółek Błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II. Ustalono też dobrowolne zbieranie drobnych składek przez poszczególnych zelatorów i przekazywanie ich do wspólnej kasy „rodziny”, a opiekę powierzono Wacławowi Kuczkowskiemu. W miarę rosnącej i rozwijającej się świątyni rosły i potrzeby. Wszędzie gdzie tylko była potrzebna pomoc, rodzina różańcowa stała w pierwszym szeregu. Więc, już pomoc przy wykopach, przy rozładunku materiałów budowlanych, pomoc murarzom, aż do zakończenia budowy świątyni. Teraz trzeba było już bardzo poważnie zająć się drugą stroną świątyni. W pierwszym rzędzie utworzenie asysty procesyjnej, oraz tym co asysta będzie niosła. Z tych drobnych składek utworzył się nie mały fundusz i można było już pozwolić sobie na drobne prezenty do świątyni. Pierwszy zakup w 1989r dwie chorągwie , jedną z wizerunkiem Matki Bożej Różańcowej, druga z wizerunkiem św. Stanisława Kostki, oraz figurkę Matki Bożej Skępskiej do której każdego roku chodzimy z pielgrzymką. W późniejszym czasie kupiliśmy jeszcze dwie chorągwie, jedna z wizerunkiem Serca Jezusowego patrona naszej świątyni, drugą Matki Bożej Częstochowskiej. W miarę posiadanego funduszu staraliśmy się pomagać i innym, a więc Caritas w Płocku organizujący wyjazdy dzieci na wakacje, Seminarium Duchowne w Płocku, Dom samotnej Matki w Białej. Po śmierci proboszcza ks Podlesia parafię objął nowy Proboszcz ks Prałat Marek Smogorzewski, który zaczął upiększać wnętrze naszej świątyni. Fundusz nasz pozwalał by pomóc przy wzbogacaniu, upiększaniu świątyni. Sporo grosza dołożyliśmy do witraży w oknach świątyni do zakupu organów i upiększenia tabernakulum. Zakupiliśmy do parafii obraz Matki Bożej Częstochowskiej do procesji i figurę Matki Bożej Fatimskiej, gdzie każdego roku od 13 maja do października chodzimy w procesji w koło naszego kościoła.

Ofiarowaliśmy dwa ornaty z wizerunkiem Matki Bożej i jeden z wizerunkiem Bł. Jana Pawła II. W tej chwili rodzina różańcowa liczy 16 kół i obecnie już po 20 osób. Większość osób z kół różańcowych należy do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i przez kilkanaście lat jeździliśmy każdego roku na rekolekcje J.R.R., które trwały 3-rzy dni .

Wiele osób z rodziny różańcowej udziela się w innych stowarzyszeniach przy naszej parafii i tak np: w zespole charytatywnym, w radio Maryja, w kościele domowym, w odnowie Ducha Świętego, w grupie lektorów świeckich, w posłudze liturgicznej jako ministranci. Najwięcej satysfakcji mamy z sześciu  panów mianowanych „Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej”, którzy noszą Jezusa do wszystkich chorych i potrzebujących. Są to panowie W. Kuczkowski, R. Celebucki, J. Betlejewski, J. Ulewicz. J. Molińśki  Z.Parulski

Nie zapominamy także o nawiedzeniu świątyń Maryjnych w innych miejscowościach. Staramy się co rocznie zorganizować jedną pielgrzymkę kilku dniową w formie rekolekcji w drodze. W ciągu roku organizujemy przynajmniej jedną pielgrzymkę jednodniową. Byliśmy na” Szlaku św. Jana Pawła II” , na Górze św. Anny, Łagiewniki, Kalwarii Zebrzydowskiej, św. Lipce, Stoczek Klasztorny Licheń, Jasna Góra Częstochowa.

W razie potrzeby niektórym członkom rodziny różańcowej pomagaliśmy w opłacie kosztów pielgrzymki. Odwiedzaliśmy chorych członków przebywających na dłuższym leczeniu staramy się  chociaż owocami czy czymś słodkim i dobrym słowem uprzyjemnić im pobyt na leczeniu.

Każdego roku w miesiącu listopadzie odprawiana jest msza św. W intencji zmarłych, uczestniczymy w pogrzebie oddając im ostatnią posługę.

W 2012 roku w maju  przeżywaliśmy dwie piękne uroczystości,30 – lecie parafii i 25-lecie rodziny różańcowej. Na uroczystość 25 -lecia daliśmy w darze Trybularz i naczynia liturgiczne .Na jubileusz rodziny różańcowej zaprosiliśmy wszystkich czcicieli Matki Bożej Różańcowej z całego dekanatu, chętnych by z nami mogli świętować. 

W 2013 zakupiliśmy Ewangeliarz, odbyliśmy pielgrzymkę do Sanktuariów M.B. jako rekolekcje w drodze. W 2014 roku zakupiliśmy Ornat z Sercem Jezusa, odbyliśmy Rekolekcje w drodze na Podlasie. w 2015r. zakupiliśmy Ornat na Rok Miłosierdzia . Natomiast w2016 roku Zakupiliśmy dwa Ornaty, Stanisława Kostki,  Chrystusa Króla na zakończenie Roku Miłosierdzia. Ponadto  pomagaliśmy w opłaceniu  rekolekcje Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii. Prenumerujemy czasopismo Różaniec , Rycerz Niepokalanej.

 

 Zelator  Wacław Kuczkowsk

Wspólnota Żywego Różańca

 

Żywy Różaniec – wspólnota ludzi, którzy modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota jest podzielona na mniejsze grupy po 20 osób. Każdy członek wspólnoty odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. W ten sposób, w ciągu dnia odmawia różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła.

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii powstała w maju1987roku, którego zelatorem został Wacław

 Kuczkowski, W chwili obecnej tj.2021 roku jest 16 kół różańcowych.  Jesteśmy otwarci na każdego chętnego, kto by chciał wstąpić do naszej wspólnoty różańcowej

Wspólnota Żywego Różańca – nie jest czymś nowym w wierze, jest kontynuacją modlitwy Różańcowej, którą promował św. Dominik, i która została mu dana w objawieniu Matki Bożej.

Celem Żywego Różańca – uśmierzyć gniew Boga na grzeszny świat przez wstawiennictwo Matki Bożej, modlić się o Boże błogosławieństwo dla Kościoła i  o ewangelizację oraz szerzenie wiary, aby przywrócić i pogłębić wiarę w sercach ludzi, sprzyjać nawróceniu grzeszników i wzmocnieniu Świętej Matki Kościoła.

. Członkowie Żywego Różańca  spotykają się na wspólnej modlitwie w każdą pierwszą sobotę miesiąca na mszy świętej. Po mszy św. następuje wymiana tajemniczek różańcowych dla poszczególnych członków Różańca

Podstawowe wymagania

Posłuszeństwo wobec Jego Świątobliwości Papieża, biskupów diecezji oraz kapłanów parafii, gdzie Stowarzyszenie Żywego Różańca istnieje. Stały udział w życiu Kościoła, poprzez udział we Mszy Świętej, przyjmowaniu sakramentów, aktywne życie chrześcijańskie dla dobra Kościoła katolickiego. Przez modlitwę, ofiarę każdego członka Żywego Różańca, który jest współodpowiedzialny za losy Kościoła katolickiego, zbawienia ludzi i szerzenie wiary!

Obowiązki członków Żywego Różańca

Każdy członek Żywego Różańca powinien być aktywny w życiu wspólnoty parafialnej przez – przyjmowanie sakramentów, częste uczestnictwo w nabożeństwach parafialnych, zachęcając ludzi do bardziej aktywnego działania na rzecz parafii i Kościoła.

W miesiącach maju i październiku, które są poświęcone w szczególny sposób NMP i modlitwie różańcowej, członkowie powinni szczególnie oddawać cześć Maryi, odmawiając codziennie, wszystkie 20 tajemnic różańca.

Członkowie Żywego Różańca, mają obowiązek modlitwy za zmarłych członków. Powinni poświęcać modlitwy i cierpienia za dusze w czyśćcu cierpiące i w osobistych potrzebach.

Członkowie wspólnoty mają stale pamiętać słowa papieża Grzegorza XVI, który powiedział: „Musimy aktywnie działać po to, aby zapalić serca wszystkich ludzi do gorliwości, szacunku, miłości i oddania się Maryi Panny. Musimy pracować więcej, aby rozprzestrzeniać Żywy Różaniec nieustannie, aby ilość osób i łask, które otrzymujemy stale wzrastała. Trzeba nam się śpieszyć, aby się udoskonalać i wzrastać w cnotach. Oddajemy się w ręce Najświętszej Maryi Pannie, która obiecała wszystkich, którzy Ją wychwalają doprowadzić do nieba”.

Człowiek, który stał się członkiem Żywego Różańca powinien odmawiać różaniec codziennie jedną tajemnicę, którą dostaje od zelatora Żywego Różańca.

Zelator Żywego Różańca ma zachęcać innych ludzi, by włączali się do koła Żywego Różańca.

Troszczyć się oto, aby koordynować i tworzyć nowe grupy,  informować o łaskach i cudach, które ludzie otrzymali poprzez uczestnictwo w Żywym Różańcu.

 

Zelator  Wacław Kuczkowski