Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Rodzina Radia Maryja

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
 i Maryja zawsze dziewica!!!
 

Tym wezwaniem pozdrawiamy Jezusa, Maryję,

siebie wzajemnie, oraz rozpoczynamy wszystkie

spotkania modlitewne, tytuły pisma itd.

 

Wspólnota nasza liczy dziś ok. 30 członków

 z naszej i innych parafii miasta.

Naszą modlitwą wypraszamy łaski dla

Ojca Świętego Franciszka, Kościoła Świętego,

całego Duchowieństwa, dla naszej Ojczyzny,

Parafii, dla Radia Maryja, TV Trwam i ich prac

na czele z o. dyr. Tadeuszem Rydzykiem,

dla chorych, grzeszników, prosząc o pokój na świecie    i życie dla dzieci poczętych.

Oprócz modlitwy  finansowo wspieramy wszystkie dział powstałe przy Radiu Maryja w Toruniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy i wsparcia finansowego Radia Maryja, TV Trwam i dzieł przy nich powstałych.

 

Opiekunem jest ks. Grzegorz Ostrowski