Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Grupa wsparcia „Promyczek”

Tworzymy grupę wsparcia o nazwie „Promyczek” dla rodzin, które posiadają niepełnosprawne dziecko. Działamy przy parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Celem grupy jest podtrzymanie życia sakramentalnego dzieci, szczególnie częste przyjmowanie Komunii świętej i integracja rodzin, które posiadają niepełnosprawne dziecko. Wspólny pobyt całych rodzin, a także wsparcie i wymiana doświadczeń z innymi rodzicami.   Grupa powstała spontanicznie w trakcie przygotowywania dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej.

Po przeżytej uroczystości zrodziła się potrzeba kontynuowania spotkań i marzenie o wspólnym wyjeździe w góry. Pomysł udało się zrealizować.

Wspólne wyjazdy wakacyjne dla całych rodzin pozwoliły stworzyć wyjątkową wspólnotę. Zorganizowaliśmy 4 wyjazdy (Zakopane i Góry Świętokrzyskie).Planujemy kolejny, tym razem w Sudety.

Naszym duchowym opiekunem jest obecnie Ks. Łukasz Zdunkiewicz.

 Aktualna sytuacja utrudnia nam  systematyczne spotkania, ale trwamy w łączności modlitewnej. Cieszymy się, ze do naszej wspólnoty dołączyły nowe rodziny i zapraszamy wszystkich, którzy doświadczają w swoich rodzinach tej wyjątkowej sytuacji jaką jest niepełnosprawność dziecka.

                                                               opiekun grupy Jolanta Obrębska