Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV Niedziela Wielkiego Postu – 19.03.2023

 1.               Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.
 2.               W tym roku wyjątkowo w poniedziałek 20 marca Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania.
 3.               W dzisiejszej ewangelii Jezus zadaje pytanie uzdrowionemu „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” Dobrą  okazją do zweryfikowania swego życia są rekolekcje wielkopostne, które rozpoczniemy w sobotę 25 marca podczas Mszy Świętej o godz. 1800. Rekolekcje poprowadzi ks. mgr Sławomir Lubiński, dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie. W następną niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.00  zapraszamy wszystkie dzieci szczególnie przygotowujące się do uroczystości pierwszokomunijnej oraz odnowienia przyrzeczeń chrztu. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla r-ców i dzieci , które w tym roku przystąpią do odnowienia przyrzeczeń chrztu. Młodzież oraz kandydatów do bierzmowania oraz uczniów klas 7 i 8 zapraszamy na Eucharystię w przyszłą niedzielę o godz. 18.00. Program rekolekcji zamieszczamy w dzisiejszym biuletynie. W trakcie rekolekcji w księgarni będziemy mogli złożyć wielkopostną jałmużnę zabierając z sobą czekoladowego baranka paschalnego, którego włożymy do koszyka z święconką. Złożona ofiara przeznaczona jest dla Caritas Diecezji Płockiej.
 4.               W najbliższą środę przypada 22. dzień miesiąca. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym o godz. 17:00  poprowadzi adorację przed Jezusem Miłosiernym. Jest to czas uwielbienia Boga za dar Miłosierdzia oraz modlitwy wstawienniczej w powierzonych intencjach. Osobiste intencje można składać do skrzynki, która znajduje się na stoliku pod chórem.
 1.               W przyszłą sobotę wieczorem i w niedzielę (26 marca) podczas Mszy Świętych będziemy gościć ukraińską grupę artystyczną „TaRuta” z Tarnopola. Zespół występował już w parafiach w Mławie i Ciechanowie, a za tydzień będzie u nas i w parafii p.w. Świętej Trójcy. Artyści będą śpiewać w czasie liturgii niedzielnych. Po Mszach Świętych będą rozprowadzać płyty i pamiątki. Dochód z tej sprzedaży przeznaczony jest na Dom dziecka w Tarnopolu.  Oprócz pieniędzy można przynosić słodycze dla dzieci, jedzenie, przybory szkolne, pieluchy, chemię.  Już dziś Zespół dziękuje za wszelką pomoc.
 2.               W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie można podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz modlitwy umieszczonej w Deklaracji w intencji dziecka i jego rodziców. Deklaracje duchowej adopcji są do pobrania w zakrystii. Podejmujących adopcję prosimy o przyniesienie wypełnionych deklaracji na Eucharystię o godz. 18, podczas której nastąpi ich złożenie.
 3.               W najbliższą niedzielę o godz. 19 zapraszamy na wielkopostne widowisko pasyjne „Kielich Zbawienia” w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej.
 4.               W środę 22.03.2023 r. w auli parafialnej od godziny 16.00 do godziny 16.30 odbędzie się odbiór zamówionych szatek do I Komunii św.
 5.               Wychodząc z kościoła do ustawionej skarbony, można złożyć ofiarę na kwiaty do grobu pańskiego.             Za złożone ofiary na ten cel bardzo dziękuje.
 6.               W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego najważniejszym tematem jest reakcja na niesprawiedliwe i krzywdzące oskarżenia pod adresem św. Jana Pawła II.
 7. Polecajmy Bogu wszystkie nasze intencje, módlmy się o sprawiedliwy pokój na Ukrainie o dobre owoce czasu wielkiego postu, módlmy się za naszego rekolekcjonistę ks. Sławka, prośmy o dobre owoce naszych rekolekcji wielkopostnych, módlmy się o opamiętanie dla tych, którzy  uderzają w świętość św. Jana Pawła II. Chwała Ojcu i Synowi….  Królowo Pokoju, Królowo Apostołów. Polecajmy Miłosiernemu Bogu  naszych bliskich zmarłych, w minionym tygodniu odeszła do Boga śp. Teresa Sosnowska, śp. Janina Darmofalska, śp. Teresa Wireńska, śp.  Mirosław Okrutny śp. Jadwiga i Bogusław Borkowscy wieczny odpoczynek……