Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

„ Wierni świeccy, stosownie do posiadanej wiedzy,                      

kompetencji i autorytetu maja możność, a niekiedy

nawet obowiązek ujawniania swojego zdania w

sprawach, które dotyczą dobra Kościoła”

   ( Konstytucja Dogmatyczna o Kościele 37 ).

Stosownie  do  dekretu  Biskupa  Płockiego  z  dnia  4  października  1989  roku,  proboszcz  każdej  parafii  ma  obowiązek powołania  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej.   Zadaniem  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej  jest  wspomaganie  proboszcza  w  działalności  duszpasterskiej.  W skład  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej  wchodzą  z  urzędu:  rektorzy  kościołów,  wikariusze  parafialni  i  katecheci. Ponadto  wchodzą  do niej  przedstawiciele  instytutów  życia  konsekrowanego,  stowarzyszeń  życia  apostolskiego  oraz wiernych  świeckich,  odznaczający  się  wysokim  poziomem  moralnym,  roztropnością  i  zaangażowaniem  apostolskim w parafii.  Skład  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej  winien  odzwierciedlać  strukturę  religijno-społeczną  parafii  z  uwzględnieniem stanu,  zawodu,  wieku  i  terytorium  parafii. 

Do  kompetencji  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej  należą  wyłącznie  sprawy  duszpasterskie. 

 Do  zadań Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej  należy: 

 1. pogłębianie apostolskiej  świadomości  parafian; 
 2. budzenie postawy  odpowiedzialności  za  parafię  jako  wspólnotę;
 3. troska  o  właściwy  poziom  wychowania  chrześcijańskiego; 
 4. podejmowanie inicjatyw  ewangelizacyjnych,  liturgicznych  i  społecznych; 
 5. wysuwanie propozycji  i  wniosków,  dotyczących  doskonalenia  pracy     

      duszpasterskiej  w  parafii; 

 1. pomoc we wprowadzaniu rozporządzeń i  wskazań  XLIII Synodu Płockiego  w        

    życie  wspólnoty  parafialnej. 

  Do proboszcza  należy  zwoływanie  Rady,  przewodniczenie  jej  posiedzeniom,  określanie  porządku  obrad,  nadzór nad wykonaniem  podjętych ustaleń  oraz  reprezentowanie  Rady. 

Posiedzenia  Parafialnej  Rady  Duszpasterskiej  winny  się  odbywać  przynajmniej  dwa  razy  w  roku.  

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.

 

            Na podstawie Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zatwierdzonego przez XLIII Synodu Diecezji Płockiej, niniejszym zostali  powołani na członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Rypinie w dekanacie Rypin następujące osoby:

 1.      p. Dariusz Borkowski – Centrala Domowego Kościoła.
 2.       p. Renata Borkowska – Centrala Domowego Kościoła.
 3.      p. Wiesława Winiarska – Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej.
 4.      p. Jolanta Obrębska – Katechetka.
 5.      p. Halina Celebucka –  Katechetka.
 6.      p. Sylwia Maćkiewicz – Katechetka.
 7.      p. Jerzy Ulewicz – Katecheta.
 8.      p. Anna Żebrowska – Katechetka.
 9.      p. Tomasz Betlejewski – Katecheta.
 10.  p. Katarzyna Rychlewska – Katechetka.
 11.  p. Violetta Pietruszyńska – Katechetka.
 12.  p. Marzanna Bętlewska – Katechetka.
 13.  p. Józef Betlejewski – Szafarz.
 14.  p. Marcin Krępeć – Służba liturgiczna.
 15.  p. Małgorzata Kuźmińska – Lektorzy.
 16.  p. Wacław Kuczkowski – KŻR.
 17.  p. Małgorzata Urbańska – Odnowa w Duchu Świętym.
 18.  p. Jan Wysocki – OSP Zakrocz
 19.  p. Elżbieta Pilarska – Zespół Charytatywny.
 20.  p. Józef Darmofalski – Kościół Domowy.
 21.  p. Grażyna Darmofalska – Kościół Domowy.
 22.  p. Zbyszek Parulski – Rycerz Kolumba.
 23.  p. Jan Pankowski – Sołtys.
 24.  p. Elżbieta Zaleśkiewicz
 25.  p. Józef Mosakowski – Organista.
 26.  p. Tomasz Zabłocki -Kościelny.
 27.  ks. Kamil Kowalski – wikariusz.
 28. ks. Łukasz Zdunkiewicz – wikariusz.
 29. ks. Łukasz Kamiński – wikariusz.