Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Sakrament Pokuty

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu ani sakramentaliów. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą: akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego, a następnie załatwiać wszelkie formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
• skrócony odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
• informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych

Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnią posługę w naszej parafii, prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, na terenie której zmarły mieszkał.