Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Uroczysta Komunia Święta – tzw. Komunia Święta General­na – jest w naszej diecezji traktowana jako ważne i znaczące wydarzenie w kształtowaniu osobowości chrześcijańskiej. Jest ona przede wszystkim uroczystością świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Praktyka uroczystej – Generalnej Komunii Świętej istnieje w diecezji płockiej od 1910 roku. Zainicjował ją Błogosławio­ny Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Początkowo była ona uwieńczeniem systematycznej nauki wyższego kursu kate­chizmowego. Potrzebą czasu stało się, aby tradycji Generalnej Komunii Świętej nadać odpowiednią nową treść i określić jej specyfikę.

Formacja katechetyczna dzieci klas trzecich i czwartych w przygotowaniu do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych ma na celu budzenie świadomości powołania chrześcijańskiego, wynikającego z sakramentu chrztu świętego

Dzieci klas IV są dopuszczane do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych po zasięgnięciu opinii od katechetów oraz na podstawie:
• systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej i parafialnej;
• uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
• posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej
• złożonej w wyznaczonym czasie deklaracji zgłaszającej chęć przystąpienia do Generalnej Komunii Świętej.

Rodzice deklarują przystąpienie swojego dziecka do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych poprzez złożenie stosownej deklaracji na ręce katechety do dnia 30 września w roku poprzedzającym uroczystość.

Dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych przygotowują: katecheci i ks. Paweł Gniadkowski.

Uroczystości I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. w naszej parafii odbywają się w maju w drugą i trzecią niedziele po odpowiednim przygotowaniu dzieci.