Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Najświętszy Sakrament

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. rozpoczyna się w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii Świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu:
• pisemnej zgody z własnej parafii
• zaświadczenia o uczęszczaniu na katechizację i dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.

Rodzice dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązani do przedstawienia świadectwa chrztu.

Rodzice deklarują przystąpienie swojego dziecka do I Komunii Świętej poprzez złożenie stosownej deklaracji na ręce katechety do dnia 30 września w roku poprzedzającym uroczystość.

Przygotowanie do I Komunii Świętej w naszej parafii:
Katecheza dla rodziców w auli parafialnej w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1100. Dzieci w tym czasie spotykają się na katechezie w kościele pod opieką odpowiednio przygotowanych animatorów.

Dzieci do I Komunii Świętej przygotowują: katecheci i ks. Piotr Oszczyk.